Den optimale dramatime er proces frem for
resultat.

Som udgangspunkt arbejder jeg ud fra et fast program.
Men mit program er fleksibelt og kan justeres i
takt med udviklingen i undervisningsforløbet.
Sker der noget spontant, som vækker alles interesse, så bruger vi det.

Min undervisning retter sig bl.a. mod
:
seminarer, aftenskoler, højskoler og efterskoler,
når jeg arbejder med voksne. Og med børn
og unge kan undervisningen bl.a. foregå i folkeskoler, gymnasier, i kirker med konfirmander, børn og unge i fritidshjem og klubber.

 

Et forløb kan se således ud :

· Velkommen
· Kort introduktion til drama/teater
samt orientering om dagens forløb
· Opvarmning. Deltagerne får energien op
og krop og stemme opvarmes
· Diverse dramaøvelser/dramalege
· Improvisationer
· Historiefortælling
· Bearbejdelse af korte og enkle scener
· Fremvisning af dagens arbejde
· Kort evaluering

Gensidig respekt for hinanden vil altid være mit udgangspunkt.

 side 1 - 2 - 3