Den optimale dramatime
kan både forføre og flytte grænser.

Drama hænger uvilkårligt sammen med leg.
Derfor er leg min indfaldsvinkel i enhver undervisningssituation. Det er gennem leg, vi styrker vores samarbejds- og indlæringsevner. Og det er ligeledes gennem leg, motorikken udvikles.
Når man arbejder med drama, giver det en enestående mulighed for at styrke troen på sig selv og udvikle fantasien og kreativiteten.

Humor er et af de bedste værktøjer til at modarbejde angst og begrænsninger, derfor spiller
humor en væsentlig rolle i mit arbejde med teatret.

Lad os grine sammen og af os selv!
Dette er altid et rigtig godt udgangspunkt.

Teater- et værktøj til at stå frem henvender sig til alle uddannelseområder hvor der afholdes eksaminer , holden oplæg eller på anden måde fremlægges mundtligt.

 

side 1 - 2 - 3